torsdag 25 oktober 2018

Nordiskt statistikermöte 2019 i Helsingfors 26-28 augusti

Nordiskt statistikermöte anordnas vart tredje år och är ett samarbete mellan de nordiska ländernas statistikbyråer. År 2016 hölls konferensen i Stockholm och nästa år är det dags för Finland att vara värdnation. Konferensen kommer hållas i Helsingfors den 26-28 augusti, 2019.

Huvudtemat för konferensen är ”Facts for future”. Till det övergripande temat hör fyra underteman:

1. Getting hold of data

2. Processing and analyzing

3. Delivering and communicating

4. Facing the future

Nu är det hög tid att fundera på vilka arbeten som kan vara intressanta att presentera på konferensen nästa år. Ett abstract är en kortfattad beskrivning, max 300 ord, av ämnet som ska presenteras.

Sista inlämningsdag för abstract är 13 januari 2019.

Mer information om konferensen och hur man skriver ett abstract hittar du på hemsidan https://www.nsm2019.fi/

Har du frågor och funderingar kring Nordiskt statistikermöte 2019, mejla Kristina Strandberg, SCB (kristina.strandberg@scb.se).