torsdag 25 oktober 2018

Statistikfrämjandet - Nyhetsbrev oktober 2018

Statistikfrämjandet
Dags att anmäla dig till MarC Awards!
Den 20/11 är det dags för undersökningsbranschens egen Oscarsgala MarC Awards! 

MarC Awards är ett unikt tillfälle för branschens alla aktörer att nätverka med galamingel och elegans!

Under kvällen kommer vi dela ut priser till personer eller organisationer som gjort framstående prestationer för undersökningsbranschen. De kategorier vi kommer dela ut priser i är:
- Årets Nykomling
- Årets Kvalitetsutvecklare
- Årets Undersökningsprojekt
- Årets Statushöjare
- Årets Köpare
- Årets Opinionsundersökare
- Branschgärningen Individ
- Branschgärningen Företag

I år får vi dessutom ta del av hur vi i vår bransch når framgång i sociala medier via en expert på området!Något som såväl företag som organisationer kan ha stor nytta av!

Så se till att anmäla dig och dina kollegor till årets utan tvekan mest glamorösa och samtidigt intressanta kväll!

Du anmäler dig på denna länk!

Varm välkomna önskar
Svenska statistikfrämjandet, Surveyföreningen, SMIF, SÖK, SMUF och ESOMAR
Vem vill du uppmärksamma i Statistikvärlden?
Nu är det dags att skicka in nomineringar till Årets Statistikfrämjare!

Detta pris delas ut årligen i samband med Statistikfrämjandets årsmöte, och tilldelas:
”En eller flera personer, verksamma i eller anknutna till Sverige, som gjort en slagkraftig insats på statistikområdet som under det senaste året givet publik uppmärksamhet. Insatsen kan bestå av en innovativ metod, en smart analys eller på ett framgångsrikt sätt ha utmanat en etablerad sanning."

Ta chansen att nominera någon som DU tycker gjort något riktigt slagkraftigt för statistikvärlden!
Skicka ditt bidrag till Stig-Johan Wiklund på sj@idevator.se senast den 15 december 2018.

Utdelningen av priset kommer att äga rum vid Statistikfrämjandets årsmöte i Göteborg den 21 mars 2019.

Välkommen med nomineringar!
Statistikfrämjandets årsmöte i Göteborg den 21/3 2019
Nu står det klart att Statistkfrämjandets årsmöte kommer att ske i Göteborg den 21/3. Mer information om tider, lokal och agenda kommer efter årsskiftet, men boka redan nu i datumet i kalendern.

Således kommer de olika sektionernas årsmöten att ske dagen efter, den 22/3. Varje organisation är ansvarig för att skicka ut kallelser till sina medlemmar.

Vill du bidra till årsmötet genom arbetsinsats eller med ett spännande föredrag? Maila då till Statistikfrämjandets sekreterare Mattias på sekrfram@gmail.com
Ph.D. course in Statistical Inference (15 hp) for students in Statistics, Mathematical Statistics, and related areas.
The course aims to serve as a basic Ph.D. course for students in Statistics. Subjects covered in the course includes a brief historical perspective, point- and interval estimation in frequentistic and Bayesian contexts, parametric and non-parametric hypothesis tests, computer-intensive methods, linear models, decision theory and other central topics in inference. A number of exercises will be discussed during the meetings. Concerning the course literature there will be many sources. The instructors will provide their own materials or suggest suitable reading.

Prerequisites: A master in Statistics, Mathematical Statistics or equivalent is a reasonable background. However, local master students are welcome to follow the presentations.

Participation: Those who intend to participate please contact Thomas Holgersson (thomas.holgersson@lnu.se) or Dietrich von Rosen (dietrich.von.rosen@slu.se). We kindly ask you to confirm participation with your main supervisor.
Nordiskt statistikermöte 2019 i Helsingfors 26-28 augusti
Nordiskt statistikermöte anordnas vart tredje år och är ett samarbete mellan de nordiska ländernas statistikbyråer. År 2016 hölls konferensen här i Stockholm och nästa år är det dags för Finland att vara värdnation. Konferensen kommer hållas i Helsingfors den 26-28 augusti, 2019.

Huvudtemat för konferensen är ”Facts for future”. Till det övergripande temat hör fyra underteman:
1.     Getting hold of data
2.     Processing and analyzing
3.     Delivering and communicating
4.     Facing the future

Nu är det hög tid att fundera på vilka arbeten som kan vara intressanta att presentera på konferensen nästa år. Ett abstract är en kortfattad beskrivning, max 300 ord, av ämnet som ska presenteras.
Sista inlämningsdag för abstract är 13 januari 2019Mer information om konferensen och hur man skriver ett abstract hittar du på hemsidan https://www.nsm2019.fi/ 
Har du frågor och funderingar kring Nordiskt statistikermöte 2019, mejla Kristina Strandberg, SCB (kristina.strandberg@scb.se).
Maria Karlsson är Statistikfrämjandets nya representant i ECAS
European Courses in Advanced Statistics (ECAS) är en organisation som tillhandahåller kurser och utbildningar i avancerad statistik för forskare, lärare, professorer och professionella inom statistikområdet.

Svenska statistikfrämjandet har varit med och stöttat arbetet sedan 1987, och som ett led i detta har vi en representant i ECAS exekutiva kommittee. Den nya representanten för Sverige och Svenska statistikfrämjandet i kommitteen är sedan början av oktober Maria Karlsson vid Umeå Universitet.

Vi gratulerar Maria till utnämningen!
ECAS-course: Network Analysis, Inference, and Modeling, NAIM 2019
The ECAS 2019 school on Network Analysis, Inference, and Modeling, organized by the French Statistical Society (SFdS), will take place in Fréjus, France, on 6-11 October, 2019.

It will present an introduction and recent advances in statistical network modeling, with a special emphasis on main concepts of network analysis, sparse inference, high-dimensional data and graphical models. It will address theoretical, methodological as well as applied and practical aspects of this field.

For more information go to:
https://www.sfds.asso.fr/fr/ecas/632-home/
Vill du utveckla Statistikfrämjandets webbnärvaro?
Svenska statistikfrämjandet har en digital närvaro i form av en webbsida, ett Facebookkonto och en LinkedIn-sida. Vi ser dock behovet av att samordna och vidareutveckla vår närvaro på ett enhetligt och modernt sätt.

Därför hoppas vi att just DU har kunskapen och intresset av att leda och driva detta arbete för organisationens räkning.

Anmäl ditt intresse eller ställ frågor om vad arbetet innebär till Fredrik Norström (fredrik.norstrom@umu.se) eller ordförande Joakim Malmdin (ordforande.framjandet@gmail.com)