tisdag 29 januari 2019

Hans Rosling måste förstås på ett djupare plan

DN - Replik

Hans Rosling gjorde inte anspråk på att lösa 2000-talets stora frågor utan beskrev världen utifrån ett epidemiologiskt synsätt, replikerar Roslings tidigare medarbetare Daniel Lapidus i debatten om Roland Paulsens artikel.