söndag 17 mars 2019

”Klimatlarmet bygger på felaktiga modeller”

SVT Nyheter
”Man bör starkt ifrågasätta klimatmodeller från IPCC som kraftigt överskattar uppvärmningen och därmed triggar våra politiker att fatta felaktiga beslut, och som dessutom skapar klimatångest hos stora delar av befolkningen”, skriver Lundqvist och Widding.

Man hör ofta att det råder 97 procent konsensus bland världens klimatforskare i klimatfrågan. Det är dock ett mycket förenklat påstående.

Det som det råder någorlunda konsensus om är att jordens medeltemperatur har ökat något sedan den industriella revolutionen, och att en viss del av denna ökning kan vara kopplad till den ökning av koldioxidhalten i atmosfären som beror på vår användning av fossila bränslen.