måndag 10 juni 2019

Demoskop och Inizio går samman

Carin Wegenius och Karin Nelsson.
Resumé - Demoskop och Inizio

Analysföretagen Demoskop och Inizio går ihop under namnet Demoskop. Sammangåendet ska öppna upp för utveckling av nya erbjudanden inom både traditionella datainsamlingsmetoder samt inom big data och automatisering.

Läs mer....
Intervju i Dagens Analys
Kommentar från Novus och tweet:
--------------------------------------------
Medievärlden 2019-06-18: "Demoskop lämnar Expressen – blir Aftonbladets nya opinionsinstitut"