lördag 29 juni 2019

Statistikfrämjandet - Nyhetsbrev juni 2019

  • Nordiskt statistikermöte 2019 i Helsingfors 26-28 augusti
  • Zurich R Courses for statistical data analysis
  • Första konferensen för Masterstudenter i statistik
  • ISI World Statistics Congress och FENStats General Assembly, 18-23 augusti i Kuala Lumpur
  • Välkommen till Statistikerträffen 2019!
  • SAS Institute erbjuder Analytics Value Training


Nordiskt statistikermöte 2019 i Helsingfors 26-28 augusti
Du missar väl inte Nordiskt statistikermöte i Helsingfors?
Konferensen anordnas vart tredje år och är ett samarbete mellan de nordiska ländernas statistikbyråer. År 2016 hölls konferensen i Stockholm och i år är det dags för Finland att vara värdnation.
Konferensen hålls den 26-28 augusti.

Huvudtemat för konferensen är ”Facts for future”. Till det övergripande temat hör fyra underteman:
1.     Getting hold of data
2.     Processing and analyzing
3.     Delivering and communicating
4.     Facing the future

Mer information om konferensen samt registrering hittar du på hemsidan https://www.nsm2019.fi/

Man kan även hitta uppdateringar och informationsfilmer på Twitter. Följ NSM Helsingfors officiella twitterkonto NSM2019Helsinki!  https://twitter.com/Nsm2019H

Har du frågor och funderingar kring Nordiskt statistikermöte 2019, mejla Kristina Strandberg, SCB på kristina.strandberg@scb.se.
Zurich R Courses for statistical data analysis
The "Zurich R Courses" are a continuing education program offered in cooperation of UZH and ETH Zurich. Within this program, we offer a series of introductory and specialized courses on data analysis and scientific programming with the free open-source software R, that are taught by international experts.

All of our courses are aimed at a broad public, with participants from academic, governmental, and professional fields.

Examples from the 2019 program:

August 22-23. 2019       "Graphics in R using the lattice-package" by Dr. Deepayan Sarkar

September 12-13 2019     "Introduction to R" by Two members of the Statistical Consulting Service, ETH Zurich

September 26.-27. 2019   "Transformation Analysis in R" by Dr. Torsten Hothorn

November 28.-29. 2019    "Data Processing, Visualisation and Reporting with R" by Dr. Kirill Müller (cynkra GmbH)

For further information and registration please visit: www.zhRcourses.uzh.ch
Första konferensen för Masterstudenter i statistik
I slutet av maj genomfördes den första konferensen för masterstuderande i statistik. Svenska statistikfrämjandet, men stöd från SCB, bjöd in landets masterstudenter till två halvdagar med fokus på nätverkande, möjliga yrkesvägar samt aktuell forskning.

Totalt samlades 15 studenter från hela landet, och dessutom deltog sju olika föreläsare varav fem delgav sina erfarenheter av att jobba som statistiker och två bidrog med aktuell forskning. Det fanns även ett pass där studenterna kunde presentera sina masteruppsatser.

Arrangemanget var mycket uppskattat av såväl studenter som föreläsare, och just nu pågår en utvärdering för att se hur arrangemanget kan utvecklas till kommande år.
ISI World Statistics Congress och FENStats General Assembly, 18-23 augusti i Kuala Lumpur
Den 18-23 augusti genomförs den 62:a ISI World Statistics Congress, som denna gång sker i Kuala Lumpur, Malaysia.

Konferensen innehåller såväl seminarier och presentationer, som nätverksträffar, posters och utbildningar.

Du kan läsa mer och anmäla dig på konferensens hemsida: https://www.isi2019.org/
I samband med konferensen kommer även FENStat att genomföra sitt årsmöte (General Assembly) där de bland annat kommer att rösta om förslaget om Ackreditering av statistiker. 

Om förslaget antas kommer Svenska statistikfrämjandets styrelse att ta ställning till förslaget för Sveriges räkning. 

Välkommen till Statistikerträffen 2019!
Statistikerträffen är ett årligen återkommande evenemang som i år genomförs för 13:e gången. Målet är att vara ett forum som bidrar till kunskapsspridande och nätverkande samt inbjuder till stimulerande diskussioner inom våra heterogena och spännande områden.

Eventet anordnas av Statistikkonsulterna tillsammans med AstraZeneca, Matematisk statistik på GU samt Hälsometri på Sahlgrenska.

Se därför till att reservera den 18/9 redan nu!
Programmet samt information om registrering kommer i vecka 33.

Varmt välkomna!
//Statistikkonsulterna Jostat  & Mr Sample AB
SAS Institute erbjuder Analytics Value Training
Analytics Value Training är ett kompetensprogram som tar dig igenom det grundläggande och de avancerade analytiska begreppen samt de komponenter och tekniker som krävs för att lyckas och skapa verkligt värde med analytics och AI (data driven analys baserat på statistiska metoder och modeller).

Programmet är ett teknik- och mjukvaru-oberoende kompetensprogram avsett för personer med ett uppdrag och ett intresse av att få de färdigheter som är inriktade på att arbeta i korsningen och mellan ämnesområdena Business, IT och Data Science.

Analytics Value Training levereras av industri och områdes experter från bla SAS Institute, IIA - International Institute of Analytics, Well Training och Scania, gemensamt är att alla delar samma engagemang och passion i att utveckla få ut värdet av analytics/AI.

Under 10 dagar fördelade över 12 månader kombineras Affärs- och Analysvärde perspektivet i workshop och Hands On sessioner. Det är valbart att få SAS verktygsutbildning som en del av programmet samt tillgång till Analytics Learning LAB under perioden. Priset för utbildningen är 60.000 kr.

För mer information och anmälan kontakta patric.hellgren@sas.com
Nya styrelsen önskar glad sommar!
Under årsmötet i mars valdes en ny styrelse för Statistikfrämjandet.

Den nya styrelsen består av:
Ordförande          Joakim Malmdin (omval)
Vice ordförande   Maria Karlsson (nyval)
Sekreterare         Mattias Strandberg (omval)
Skattmästare       Anders Haraldsson (nyval)
Klubbmästare      Moa Thyni (omval)
Webbmaster        Jens Malmros (nyval)
Ledamot              Linnea Johansson Kreuger (nyval)
FMS                    Fredrik Norström
Cramér                Fredrik Olsson
Survey                 Marcus Berg
IndStat                 Hans Ahlberg

Arbetet är redan igång med ett flertal olika frågeställningar och sätt som Svenska statistikfrämjandet kan bli mer relevant och aktuellt för medlemmarna.

Har du tankar eller idéer på vad du tycker styrelsen bör ta upp? Skicka ett mail till ordforande.framjandet@gmail.comeller sekrfram@gmail.com
Svenska Statistikfrämjandet
         
sekrfram@gmail.com     www.statistikframjandet.se