torsdag 5 mars 2020

AI-utvecklingen och forskarens ansvar

Olle Häggström, Chalmers
Qvintensen webbtidskrift

AI-utvecklingståget har under 2010-talet nått högre fart än någonsin tidigare, och kan väntas accelerera ytterligare. När jag ser mig omkring bland kollegor i matematisk statistik är det allt fler som valt att hoppa på tåget, i hopp om att bli delaktiga i en spännande utveckling, och få del av uppmärksamheten och miljarderna. I vissa fall handlar det mest om att sätta ny etikett på den forskning man redan bedrivit i årtionden, men ofta är det en mer uppriktigt avsedd omorientering.