onsdag 9 september 2015

Det blir inte mer rätt med 1527 panelister...

Källa: Statistikbloggen
Den 20 augusti presenterade Metro en undersökning gjord av YouGov som visade att Sverigedemokraterna nu är Sveriges största parti [1]. Undersökningen baseras på 1527 intervjuer, vilket är en ganska stor undersökning och det förefaller därför som resultaten är relevanta och korrekta.

Problemet med YouGov (och några av deras konkurrenter) är att de baserar undersökningen på s.k. självrekryterande paneler. En panel är en grupp med respondenter som under en begränsad tidsperiod för vara med i flera undersökningar. Självrekryterande innebär att vem som helst kan ansöka om att få vara med – men initiativet kommer från respondenten.

Läs mer...