måndag 19 oktober 2015

Kom och snacka statistik!

Statisticon bjuder in till diskussion 23 oktober e.m. med senaste anmälan idag.

En ny bild av Sverige
Hur ser den samlade bilden av välfärdssamhället ut? Hur är välfärden fördelad mellan kommuner och medborgare? Statisticon har utvecklat en analysmodell som resulterar i en sammanhållen bild av välfärdsstaten Sverige. Nya landskap framträder och vi ser Sverige i ett perspektiv som är nytt – men ändå bekant.

Vill du veta lite mer? Titta då på vår sida www.befolkningsprognoser.se/juni/

Vi vill gärna visa upp denna bild av Sverige och samtidigt få feedback på våra tankar och idéer.

Mera info...