tisdag 17 november 2015

SFMI arrangerar nationell termkonferens 2015-11-23

Även efter flera decennier av vård-IT saknas en standardiserad form för patientjournalen som gör den både lätt att skriva i och lätt att hitta i. Flera projekt har fokuserat på att hitta de övergripande strukturerna som ska möjliggöra en mer användbar journal men mycket lite av detta har än så länge lett till förändringar i den dagliga dokumentationen i vård och omsorg. Kan vårdens professionella företrädare, som Läkaresällskapet och Sjuksköterskeföreningen, ges en tydligare roll i framtagandet av de detaljerade mallar som kan underlätta dokumentationen av alla de olika typer av vård som bedrivs i Sverige?

Mer info....