lördag 28 november 2015

Skriv på för fortsatt forskning!

Jonas F. Ludvigsson och Magnus Stenbeck
Från Curie
Registerbaserad forskning gör det möjligt att använda redan insamlade data för att rädda liv. I förslaget till EU:s nya direktiv för registerforskning krävs samtycke från varje enskild individ, vilket omöjliggör viktig forskning, skriver två forskare vid Karolinska institutet. Därför är det viktigt att skriva under uppropet till EU om att värna de nordiska etikkommittéernas roll.