tisdag 16 februari 2016

NÄR MIGRATIONEN INTE GÅR ATT PROGNOSTISERA - Följa kartan eller verkligheten?


Från trender.net
I Migrationsverkets senaste prognos, som kom häromveckan, beräknas Sverige ta emot mellan 70 000 och 140 000 nya flyktingar i år. Migrationsverket generaldirektör påpekade dock att det knappast längre går att tala om en prognos, eftersom det slutliga resultatet helt och hållet bygger på politiska beslut och ageranden på EU-nivå och i Sverige. Inrikesministern konstaterade för sin del att prognoserna är värdelösa, vilket fick Svd:s ledarskribent att uppmana Migrationsverket att sluta publicera dessa prognoser, eftersom de bara ställer till med förvirring och framför allt kan leda till felaktiga strategier och beslut.

Läs mer....