söndag 29 maj 2016

Replik. ”Fel om SCB och den digitala omställningen”

Från Dagens Nyheter 
REPLIK. Ekonomerna Anna Felländer och Stefan Fölster pekar på de utmaningar det innebär när den digitala produktionen och konsumtionen ska mätas – i den ekonomiska statistiken i allmänhet och i BNP i synnerhet (DN Debatt 8/5). Men artikeln ger en felaktig bild av att SCB och andra statistikmyndigheter har blivit tagna på sängen och inte alls mäter den digitala konsumtionen och produktionen, skriver Ylva Hedén Westerdahl och Michael Wolf, SCB.