tisdag 17 januari 2017

Uppsatstävling - demografi

Från Svensk Demografisk Förening
Svensk demografisk förening utlyser en tävling för uppsatser på C-, D- eller Mastersnivå examinerade vid svenska lärosäten. Tanken är att belöna en demografiskt orienterad uppsats av hög kvalitet. Ämnet för uppsatsen bör därmed knyta an till befolkningsfrågor i historiskt, nutida eller metodologiskt perspektiv. Nytänkande och kreativitet vad gäller ämne, angreppssätt eller metod värdesätts i bedömningen, liksom aktualitet och resultatens användbarhet. Bidrag från samtliga akademiska discipliner är välkomna. Vinnaren belönas med ett stipendium på 5 000 kronor samt erbjuds möjligheten att hålla ett föredrag om sin uppsats. Bidragen ska vara inkomna senast onsdag den 31 mars 2017. Endast fullständiga bidrag beaktas. Uppsatsen ska tidigast under 2016 och senast vid nomineringstidens utgång ha examinerats med minst betyget väl godkänd (eller motsvarande). 

För mer information se inbjudan(engelsk version här)