måndag 3 juli 2017

Sverige fortsätter växa

Statisticon Befolkningsprognoser:
– folkmängden i pendlingsnära kommuner ökar mest

Den 20 januari 2017 passerade Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Resan från 9 till 10 miljoner invånare tog 13 år. Enligt Statisticons befolkningsprognoser förväntas vi vara 11 miljoner invånare redan om åtta år.

Under 2016 ökade folkmängden i 271 av landets 290 kommuner, till stor del på grund av utrikes inflyttning där samtliga kommuner uppvisade positiva flyttnetton. På grund av åldersstrukturer med relativt många äldre, uppvisade hälften av kommunerna samtidigt negativa födelseöverskott.