söndag 22 juli 2018

”FN bör ha som mål att bromsa folkökningen"

Delar av världen har fram till idag inte följt FN:s antagande
 om fallande fertilitet; födelsetalen minskar långsammare,
skriver artikelförfattarna. Foto: Gregorio Borgia/AP
SvD Debatt:
I diskussionen om miljö och vår framtid bör också över­befolkning lyftas fram. Frågan undviks ofta i samhälls­debatten – trots att den är central. Vi uppmanar den svenska regeringen att ta upp frågan i FN, skriver flera debattörer.

FN upprättade 2015 sjutton globala mål för Agenda 2030. Dessa mål uppmärksammas och Sverige har ett folkrättsligt åtagande att leva upp till dem. Målen handlar bland annat om att eliminera global fattigdom och hunger, och hållbar konsumtion till 2030.