fredag 8 februari 2019

”Statistik ger chans till bättre levnadsvillkor”

Foto: Colourbox
Dagens Samhälle
Folkhögskolerektorernas påstående att staten vill skapa register över människor med funktionsnedsättningar är fel. Genom statistik går det att åstadkomma en förändring till det positiva för dessa personer, skriver fyra företrädare för funktionshinderrörelsen.