fredag 8 mars 2019

Statistikfrämjandets föreläsningar och årsmöten 21-22 mars 2019 i Göteborg

Välkommen till Statistikfrämjandets och Medlemsföreningarnas Årsmöten med tillhörande öppna föreläsningar
Nu är det snart dags för årsmöte för såväl Statistikfrämjandet som Medlemsföreningarna (Cramérsällskapet, FMS, Industriell Statistik och Surveyföreningen).

I samband med varje årsmöte genomförs föreläsningar som är öppna för alla att delta i.
På årsmötena är endast medlemmar i respektive förening röstberättigade och ärendelista skickas ut separat.

Statistikfrämjandets årsmöte sker den 21/3 i Aulan (rum 514) på Annedalsseminariet i Göteborg. Klicka på kartan!Agendan ser ut enligt följande (uppdateringar till agendan finner du på Statistikfrämjandets hemsida):

10:00 – Registrering och mingel

10:30 – Välkomsttal av Ordförande Joakim Malmdin, Välkommen till Göteborgs Universitet och SOM-institutet av Johan Martinsson

11:00 - Information om Svenska Statistikfrämjandet och FenStats

11:30 –  Magnus Pettersson, representant i FenStats arbetsgrupp
Samtal kring Europeisk certifiering för statistiker

12:00 – Lunch

13:00 – Carl-Fredrik Burman, AstraZeneca
Statistik på Liv och Död

14:00 – Mikaela Järnbert, SCB
Från urval till totalräknat valdeltagande – utmaningar med digitalisering av allmänna handlingar

14:30 – Anders Holmberg, SSB Norge
Statistiskt metodarbete i olika länders officiella statistik, en reflekterande jämförelse inifrån fyra länder.

15:00 – Fika

15:30 – Årsmöte Svenska statistikfrämjandet (ärendelista skickas ut separat)

16:30 – Prisutdelning och föreläsning Årets Statistikfrämjare

17:00 – Programmet avslutas (paus fram till middagen)

18:30 – Gemensam middag

Anmäl dig till Statistikfrämjandets årsmöte här!
Surveyföreningens Årsmöte den 22/3 i rum 302
Surveyföreningens årsmöte hålls i rum 302 i Annedalsseminariet och startar kl. 9:10.

Föreläsningarna är öppna för alla att delta i. Anmäl dig här!


Du finner agendan nedan (uppdateringar till agendan finner du på Surveyföreningens hemsida):

09:10 – 09:25  Morgonfika och mingel

09:25 – 09:30  Välkomsthälsning, Åke Wissing. Ordförande

09:30 – 10:00  Årets Tore Dalenius-talare – Anders Holmberg, Statistisk Sentralbyrå Oslo
Att komplettera traditionella surveydata med data från okonventionella datakällor 

10:00 – 10:30  Att tolka skalfrågor – Elina Lindgren, Göteborgs universitet och SOM-institutet
Hur tolkar respondenten skalan och varför t.ex. mittenalternativet

10:30 – 11:00  Etik vid surveyundersökningar – Axel Tandberg/Magnus Pettersson, ERM
Att hantera etiska frågor samt nyheter som gäller etik vid surveyundersökningar

11:00 – 11:30  Korrektion för bortfall – Rikard Gard, Årets uppsatsvinnare
En skattningsmetod med hjälp av machine learning

11:30 – 12:30  Lunch på egen hand (närliggande restauranger kommer att rekommenderas)

12:30 – 14:30   Surveyföreningens årsmöte (ärendelista skickas ut separat)

Anmäl dig till Surveyföreningens årsmöte här!
Industriell Statistiks Årsmöte den 22/3 i rum 402
Industriell Statistiks årsmöte hålls i rum 402 i Annedalsseminariet och startar kl. 9:30.

Föreläsningarna är öppna för alla att delta i. Anmäl dig här!


Du finner agendan nedan (uppdateringar till agendan finner du på IndStats hemsida):

09:30 — 10:00  Registrering och kaffe

10:00 – 10:15  Välkomst- och öppningsanförande – Göran Lande, Ordförande för Föreningen industriell statistik och SFK-StaM

10:10 — 11:30  Machine Learning – var är vi och vart är vi på väg? Ett exempel: Automatiserad sortering av epost - Mats Franzén, Bolagsverket
AI pratar många om idag, men hur är läget. Hur man kan ta fram data ur epost och träna en ML-algoritm för klassificering.

11:30 — 12:00  En orientering om simuleringsmodeller och deras användning – Mats Franzén, Bolagsverket
En utblick i möjligheter att stödja verksamheter med simulering samt några små exempel.

12:00 — 13:00  Lunch

13:10 — 14:00  Några olika simuleringsexempel och deras bakgrund – Ingemar Sjöström, Industriell Statistik
På 'Industriell Statistik':s introduceras då och då ett simuleringsexempel och bakom varje sådant exempel finns ett reellt problem från industrin. Utförandet på hemsidan är också utformade som undervisningsexempel.

14:10 — 15:00  Metodik, verktyg, kunskap – vad är användbart? – Föredragshållare och deltagare

15:00 – 17:00  Industriell Statistiks Årsmöte (ärendelista skickas ut separat)

Anmäl dig till Industriell Statistiks årsmöte här! (Klicka på "Nästa seminarium")
FMS Årsmöte den 22/3 i rum 420
FMS årsmöte hålld i rum 420 i Annedalsseminariet och startar kl. 09:30.

Föreläsningarna är öppna för alla att delta i. Anmäl dig här!

Du finner agendan nedan (uppdateringar till agendan finner du på FMS hemsida):

09:30 – 10:00  Registration and coffee

10:00 – 10:05  Welcome!  Cecilia Lundholm, KI, FMS chair

10:05 – 10:40  Victor Jonsson, Chalmers Computational Systems Biology infrastructure
On statistical modelling of metagenomics data

10:40 – 11:15  Ida Hed Myrberg, Department of Women's and Children's Health, Karolinska Institutet
Communication challenges and how to overcome them: Experineces of a junior consultant in Biostatistics

11:15 – 11:45  FMS annual meeting (FMS members, held in Swedish) (ärendelista skicka ut separat)

11:45 – 13:00  Lunch

13:00 – 13:35  Felix Held, Department of Mathematical Sciences, University of Gothenburgh
Pharmacokinetic/pharmacodynamic modelling in a Bayesian hierarchical framework: Predicting the effect of dexamethasone on cortisol in light of a circadian rhythm in horses

13:35 – 14:10  Theresa Stocks, Stockholm University
Dynamic modelling of hepatitis C transmission among people who inject drugs: A tool to support WHO elimination targets

14:10 – 14:40  Robin Myte, AstraZeneca
Using Bayesian network analysis to understand biology and disease

14:40 – 15:00  Coffee

Anmäl dig till FMS årsmöte här!
Cramérsällskapets Årsmöte den 22/3 i rum 326
Cramérsällskapets årsmöte hålls i rum 326 i Annedalsseminariet och startar kl. 10:15.

Föreläsningarna är öppna för alla att delta i. Anmäl dig här!

Du finner agendan nedan (uppdateringar till agendan finner du på Cramérsällskapets hemsida):

10:15 – 11:00  Anders Hildeman, Matematiska vetenskaper, Chalmers
Spatial modeling of sea state characteristics using stochastic partial differential equations

11:15 – 12:00  Cramérsällskapets Årsmöte (ärendelista skickas ut separat)

12:00 – 13:30  LUNCH

13:30 – 14:15  Utdelning av Cramérspriset

14:30 – 15:15  Cramérsällskapets Årsmöte fortsättning

Anmäl dig till Cramérsällskapets årsmöte här!
Svenska Statistikfrämjandet
         
sekrfram@gmail.com     www.statistikframjandet.se