lördag 8 juni 2019

Inte farligare än så här

Fokus
Rädsla för och övertro på statistik, går hand i hand. Men bra statistik leder till frågor, snarare än svar. Även i frågan om invandring och brottslighet.

Det finns en ursvensk längtan efter definitiv statistik. Siffror och mätresultat som en gång för alla lägger en fråga till handlingarna. Fakta som sätter streck i debatten.