tisdag 24 september 2019

Klimatvetenskapens osäkerheter

Stockholmsinitiativet - Klimatupplysningen
Klimatmötet i New York håller på för fullt. Talarna vädjar att man ska lyssna på forskarna. Det finns ett tvärsäkert antagande att koldioxid som styr klimatet. Det finns en övertygelse om att det finns en omedelbar klimatkris. Jag vill visa på att det finns stora osäkerheter och att det inte finns något överhängande klimathot i närtid om man lyssnar på klimatforskarna.