tisdag 10 december 2019

Statistikfrämjandets senaste nyhetsbrev

  • Vem tycker du ska bli Årets Statistikfrämjare? Nominera nu!
  • Statistikfrämjandets och sektionernas årsmöten i Stockholm den 18-19/3 2020
  • Nordic Conference in Mathematical Statistics 22-25/6 2020
  • Tack för ett fantastiskt MarC Awards!
  • Ackreditering av statistiker
  • School for Simulation and Inference for SDEs and Other Stochastic Processes (YUIMA-project)
  • God jul och Gott nytt år önskar styrelsen!
Nyhetsbrev december 2019

Vem vill du uppmärksamma i Statistikvärlden?
Nu är det dags att skicka in nomineringar till Årets Statistikfrämjare!

Detta pris delas ut årligen i samband med Statistikfrämjandets årsmöte, och tilldelas:

”En eller flera personer, verksamma i eller anknutna till Sverige, som gjort en slagkraftig insats på statistikområdet som under det senaste året givet publik uppmärksamhet. Insatsen kan bestå av en innovativ metod, en smart analys eller på ett framgångsrikt sätt ha utmanat en etablerad sanning."

Ta chansen att nominera någon som DU tycker gjort något riktigt slagkraftigt för statistikvärlden!
Skicka ditt bidrag till Maria Karlsson (vice ordförande) på maria.karlsson@umu.se senast den 31 januari 2020.
Utdelningen av priset kommer att äga rum vid Statistikfrämjandets årsmöte i Stockholm den 18 mars 2019.

Välkommen med nomineringar!
Statistikfrämjandets och sektionernas årsmöten i Stockholm den 18-19/3 2020
Nu står det klart att Statistkfrämjandets samt sektionernas årsmöten kommer att ske på Stockholms Universitet den 18-19/3.

I samband med årsmötet håller vi vår traditionsenliga konferens, där årets tema är FRAMTID. Vi kommer bland annat få höra från såväl Walter Radermacher (Generaldirektör FENStat fd. Generaldirektör Eurostat) som Joakim Stymne (Generaldirektör SCB) med flera, så missa inte detta!

Mer information om tider, exakt lokal och agenda kommer efter årsskiftet, men boka in datumen i kalendern redan nu.

Vill du bidra till årsmötet genom arbetsinsats eller med ett spännande föredrag? Maila då till Statistikfrämjandets sekreterare Mattias på sekreterare@statistikframjandet.se
Nordic Conference in Mathematical Statistics 22-25/6 2020
We would like to invite you to the next Nordic Conference in Mathematical Statistics which will take place in Tromsø, Norway, from June 22 – 25, 2020.
The conference venue is Clarion Hotel The Edge, located in the city centre of Tromsø.

SJS lecture:
Yee Whye Teh (University of Oxford and DeepMind)

Confirmed keynote speakers:
Anders Nielsen (DTU AQUA, National Institute of Aquatic Resources)
Ingrid Van Keilegom (KU Leuven)
Marta Blangiardo (Imperial College London)
Tilmann Gneiting (Heidelberg Institute for Theoretical Studies)

Please see more information at https://site.uit.no/nordstat2020/

Kind regards,
The organizing committee
Tack för ett fantastiskt MarC Awards!
MarC Awards gick av stapeln den 28/11, och samlade ett 90-tal personer från hela undersökningssverige. Det var ett tillfälle att uppmärksamma goda prestationer samtidigt som det fanns möjligheter att utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

Vinnarna i årets MarC Awards var:
- Årets Nykomling - Almasa Kulenovic, Dapresy
- Årets Undersökningsprojekt - Scandic och Kantar
- Årets Statushöjare: Internetstiftelsen
- Årets Uppdragsgivare: Lennart Nyberg, Paulig Foods
- Årets Opinionsundersökare: Peter Santesson, Demoskop
- Branschens Hederspris: Sören Holmberg


Du hittar bilder från eventet här.

Stort tack till alla som var där och grattis till alla vinnare!
/Svenska statistikfrämjandet, Surveyföreningen, SMIF, Swedish Insighters och ESOMAR
Ackreditering av statistiker
På årsmötet i mars 2019 fick styrelsen mandata att fatta beslut i frågan om den ackreditering av statistiker som FENStats arbetat med.

Nyligen beslutade FENStats styrelse att fastställa förslaget som deras arbetsgrupp tagit fram, och frågan kom därför till Svenska statistikfrämjandet som under styrelsemötet den 9/12 beslutade att gå med i ackrediteringsarbetet från Sveriges sida.

Det innebär att styrelsen under 2020 kommer börja arbeta fram de processer som krävs samt skapa en arbetsgrupp för att genomföra ackrediteringarna i enlighet med FENStats principer. Mer information kommer när arbetet börjat ta fart.
School for Simulation and Inference for SDEs and Other Stochastic Processes (YUIMA-project)
On May 14-19 2020 the Division of Statistics and Machine Learning (Department of
Computer and Information Science) at Linköping University will host a school concerning stochastic differential equations and the YUIMA R package (Simulation and Inference for SDEs and Other Stochastic Processes).

The lectures will be given by members of the YUIMA team (https://yuimaproject.com/)

Learn more and sign up by contacting Krzysztof Bartoszek at krzysztof.bartoszek@liu.se
God jul och Gott nytt år önskar styrelsen!
Efter ett år med konferenser, Qvintensen-debatter, After Work och galakväll vill styrelsen passa på att önska alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Vi ser fram emot ett spännande 2020, där vi bland annat kommer att införa en ackreditering för statistiker, samordna medlemsregistren mellan Statistikfrämjandet och dess medlemsorganisationer med mera. Väl mött i 2020!
Svenska Statistikfrämjandet
         
sekrfram@gmail.com     www.statistikframjandet.se