tisdag 12 maj 2020

Nationella perspektiv leder helt fel i coronadebatten

Collage: C Altgård / Opulens
Opulens

ANSVARSFRÅGAN. ”Om jämförelser görs mellan regioner istället för nationalstater i Norden så blir alltså bilden en helt annan. Skillnaderna i dödstal mellan de nordiska länderna drivs av de höga dödstalen i Stockholmsregionen” skriver Erik Svensson, biologiprofessor på Lunds universitet. Svensson menar att det politiska ansvaret främst bör utkrävas av de regionala och lokala politikerna.