lördag 23 maj 2020

Risk att sommarresor ger smittan ny fart

SvD

Turistföretagen behöver ett ökat resande inrikes i sommar för att överleva. Samtidigt kan detta medföra en topp för smittan mitt under semesterperioden, skriver Anders Wigren, fil dr i kulturgeografi och statistiker.