onsdag 13 maj 2020

Webinar om Statistikämnets framtid den 10/6 kl. 11-12

Mattias Villani är professor vid Stockholms universitet och Linköpings universitet. Han utvecklar beräkningseffektiva bayesianska metoder för inferens, prediktion och beslutsfattande med flexibla sannolikhetsmodeller med fokus på maskininlärning, transport, neuroimaging, ekonometri och robotik. Under en timmes tid kommer han att delge sina tankar kring detta ämne i ett webinar för Statistikfrämjandets medlemmar. Missa inte det!

Gå med som ny medlem genom att gå till följande sida: Membit . Har du några frågor så skicka ett e-brev till främjandets sekreterare.

Statistikämnets framtid - dags att lämna gamla hjulspår?
Nya datadrivna vetenskaper som maskininlärning tar allt större utrymme och statistikämnets framtid är osäker.

Mattias Villani har under senare år forskat och undervisat i gränslandet mellan statistik och maskininlärning, och kommer i detta webinar att dela med sig av sina erfarenheter.
Större delar av föredraget kommer handla om vad Mattias upplever som nödvändiga förändringar av statistikämnet, med fokus på utbildning.

Se även artikel i Qvintensen Webb!

Anmäl mig!