onsdag 24 juni 2020

Stockholm ett av områdena som drabbast hårdast av covid-19

SvD
Stockholm tillhör den tiondel av de europeiska regionerna som drabbats hårdast av coronaviruset. En ny unik sammanställning visar att risken att dö av viruset mer beror på vilken region du bor i än i vilket land du befinner dig.

Läs mer.... och här
Rådata