tisdag 16 juni 2020

Till minne: Bo Sundgren

DN.SE
Professor Bo Sundgren, Solna, har avlidit i en ålder av 73 år. Närmaste anhöriga är hustrun Irina Sundgren och hennes dotter Irina Franzén med familj.

Bo anställdes 1967 vid Statistiska centralbyrån (SCB). Han satte myror i huvudet på de äldre statistikerna med nya idéer. Tankarna på betydelsen av grundläggande begrepp i den statistiska informationsbehandlingen rimmade väl med dåvarande generaldirektören Ingvar Ohlssons visioner om ett statistiskt system baserat på fasta urvalsramar, ”databaser”. Bo kom att bli drivande i utvecklingen mot dagens SCB.

Bo var genom sin utåtriktade och positiva personlighet samt det skarpa intellektet, en aktiv och uppskattad deltagare i det omfattande internationella samarbetet kring utveckling av metodik för central statistikproduktion.

Hans doktorsavhandling ”An infological approach to data bases” rönte stor internationell uppmärksamhet och kom att bidra till SCB:s anseende som en ledande statistikbyrå. Den lade grunden för vidare forskning, som Bo kom att driva som professor inom flera akademiska institutioner, såsom universiteten i Uppsala och Linköping, Handelshögskolan och Högskolan Dalarna.

En för SCB:s framtid mycket viktig insats var utvecklingen av statistiska databaser. Bo bidrog starkt till att SCB blev en av de första statistikbyråerna som gjorde statistik tillgänglig för användarna genom internet. Det inleddes i liten skala men kom under 80-talet att utvecklas till att täcka så gott som all statistik som SCB producerade.

Bo hade alltid mod att säga sin mening. Han arbetade hårt och metodiskt även under tider av sjukdom och personliga tragedier.

Bos resor inom östblocket mitt under det kalla kriget hjälpte hans anställda till ökad förståelse och eftertanke kring hur den kommande internationella utvecklingen skulle te sig. Bo sökte medarbetare med begåvning och talanger och fann arbetsuppgifter även för dem som hade allvarliga svårigheter av olika slag. Bo var en pålitlig vän.

Christer Arvas, Hans Block, Lars Olsson