söndag 1 maj 2016

Migration och integration – igår, idag och imorgon

Från Reväst i samarbete med Svensk demografisk förening och Västra Götalandsregionen

Vad händer efter “flyktingkrisen”? En seminariedag 28 april 2016 om tidigare erfarenheter och framtida möjligheter och utmaningar. Denna dag fick vi ett djupdyk i olika frågor kopplat till 2015 års migration till Sverige. Vi diskuterade vad vi kan lära oss av tidigare erfarenheter och vilka de största framtida möjligheterna och utmaningarna är. Är dagens situation verkligen unik? Vilka prognoser kan vi göra i en osäker situation? Vad kan vi förvänta oss av framtiden?

För presentationsbilder - klicka här eller på föredragshållare efter varje video nedan!
Resultat från den senaste befolkningsprognosen, hur har den gjorts under de osäkra förhållanden som migrationsströmmarna skapar.
Lena Lundkvist, demograf på Statistiska centralbyrån

Signaler och självselektion: Några nedslag i migrationen till Sverige efter det andra världskriget
Christer Lundh, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Kompetenser som kommer till Sverige med nyanlända samt kopplingen till efterfrågan på
arbetsmarknaden
Soledad Grafeuille, utvecklingsledare på Arbetsförmedlingen med ansvar för validering och snabbspår
Invandrares integration på arbetsmarknaden i Västsverige under 2000-talet
Joakim Boström, Västra Götalandsregionen

Invandringens påverkan på den offentliga sektorns finanser
Joakim Ruist, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Effekten på segregation i Sverige utifrån invandrarnas bakgrund- om de kommer från en stad eller landsbygd
Jonas Helgertz, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet


Sverige tillsammans- hur skapar vi ännu bättre förutsättningar för nyanlända som kommer till Sverige
Talieh Ashjari Mångfaldsdirektör Samhällsavdelningen Länsstyrelsen Västra Götalands län

Moderator: Ann Ighe, Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet.

Följ Reväst på Twitter @revast_ och kommentera dagens seminarium! #reväst