tisdag 27 september 2016

Datatriangulering som undersökningsmetod

Från Statisticon
Från och med år 2016 kräver Eurostat att alla medlemsländer redovisar energianvändning i hushåll uppdelat på energislag och sex olika ändamål (bl.a. uppvärmning, matlagning och belysning/apparater). Idag finns inte alla uppgifter tillgängliga i befintlig statistik. Uppgifterna bedöms inte heller vara möjliga att samla in genom traditionella enkätundersökningar.

Energimyndigheten har därför valt att använda metoden datatriangulering som undersökningsmetod. Denna metod innebär användning av redan insamlade uppgifter från en rad källor som omfattar allt från stora nationella undersökningar till små fallstudier som genomförts i såväl Sverige som övriga nordiska länder. Datatriangulering innebär att väga samman dessa resultat med expertbedömningar och därigenom ta fram skattningar.

Läs mer.....