måndag 13 november 2017

Engagerade diskussioner vid SND:s nätverksträff

Svensk Nationell Datatjänst:
Deltagare från 27 svenska lärosäten möttes på måndagen i Göteborg för att diskutera uppbyggnaden av den nya gemensamma infrastrukturen för forskningsdata. Satsningen görs 2018-2022 inom ramen för SND:s nationella uppdrag, men också på varje enskilt lärosäte som ska bygga upp lokala funktioner för att hjälpa forskare att göra sina data väldokumenterade och därmed sökbara och tillgängliga.

Läs mer.....