lördag 30 december 2017

Förändras partisympatierna, eller bara urvalet?

Politologerna:
.................................
Så, för att summera: förutom de reservationer kring förändringars statistiska signifikans, den slumpvariation som aldrig kan undvikas, och de snedvridningar som kommer till uttryck i s.k. house effects (scrolla ned en bit på pollofpolls.se för att se skattningar av dessa i Sverige), så finns det ytterligare en felkälla kring opinionsmätningar i det att urvalet kan variera över tid (för samtliga institut) eftersom det varierar hur mycket olika partiers supportrar har lust att svara. Med detta inte sagt att de stora förändringar vi sett de senaste åren enbart skulle vara en synvilla. Men det finns som sagt skäl att vara försiktig i tolkningen av så snabba svängningar, och inte göra sig för starka föreställningar om att väljare byter parti väldigt lättvindigt.