tisdag 12 juni 2018

Frågor och svar om frågekonstruktion i enkät- och intervjuundersökningar

”Som man frågar får man svar” är ett talesätt som i högsta grad är relevant för statistiska undersökningar. Att ställa frågor där svaren syftar till att skapa underlag för statistik ställer höga krav på den som konstruerar frågorna. Under 1980-talet gav Statistiska centralbyrån ut boken ”Att fråga – Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter” (Wärneryd m.fl.). Den senaste versionen kom 1990.

Sedan dess har förutsättningarna för datainsamling förändrats och forskningen om frågekonstruktion gått framåt. ”Frågor och svar” tar till viss del avstamp i ”Att fråga” men är en fristående bok, anpassad till dagens förutsättningar. Boken ger både en introduktion till frågekonstruktion och en fördjupning i ämnet. Den ger praktiska tips men innehåller även teoretiska resonemang utifrån forskning och praktiska erfarenheter."

Läs mer .....