tisdag 12 juni 2018

Nu gör vi det lättare att tolka opinionsmätningar

I valtider behövs bättre resurser för att förstå opinionsmätningar. 
Nu gör vi det lättare att tolka opinionsmätningar | Dagens Samhälle:
"I syfte att hjälpa såväl journalister som läsare att bättre förstå och tolka opinionsundersökningar har vi tagit fram en checklista för hur undersökningarnas resultat ska rapporteras. Målet är att göra det enklare att värdera undersökningar i valtider."

Läs mer....