lördag 8 september 2018

Kriget om opinionsmätningarna

ETC
Inför årets val har antalet opinionsmätningar slagit alla tidigare rekord och medierna har jagat klick ända ner på decimalerna. Ändå är osäkerheten större än någonsin.

Måndagen den 15 september 2014 vaknade Torbjörn Sjöström med en gnagande känsla. Som vd på opinionsinstitutet Novus insåg han, liksom alla andra, att stödet för Sverigedemokraterna hade underskattats.

Grovt.

I sista mätningen före valet spådde Novus 9,6 procents väljarstöd för SD.

När rösterna var räknade landade partiet istället på 12,9 procent.

En miss på över tre procentenheter, långt utöver den statistiska felmarginalen. De andra mätinstituten hade gjort liknande felbedömningar. Underskattningen var störst hos Skop som missade med nästan 5 procentenheter. Sentio, som baserade sina mätningar på självrekryterade webbpaneler – en metod som de traditionella opinionshusen hela valrörelsen fnyst åt som ovetenskaplig humbug – låg närmast med bara 0,2 procentenheter fel.