tisdag 9 april 2019

Bra statistik är viktig, men dålig statistik är rent av farlig