måndag 13 maj 2019

Om åldersbedömningar och att lära sig av misstagen

Magnetröntgen av knä har använts på över 10000
ungdomar för åldersbedömningt
Ny artikel i Qvintensen webbtidskrift

Vi vill dela med oss av våra gemensamma erfarenheter och funderingar under det senaste året, då vi har jobbat med granskning av myndigheters missbruk av statistik. Vår förhoppning är att vi därmed kan ge goda råd för hur myndigheter ska undvika liknande misstag, hur vi som forskare bör agera och hur vi bör utveckla utbildningen för studenter som läser statistik.