tisdag 10 september 2019

Därför får vi aldrig låta data tala för sig själva

Data kan både hjälpa och stjälpa när det gäller att
tolka, analysera och förstå vår omvärld. Foto: Alamy
SvD - Under strecket

Digitalt insamlade data uppfattas ofta som neutrala, trots att informationen alltid tagits fram för specifika syften. Vår övertro på objektiviteten i ”big data” och algoritmer gör oss allvarligt sårbara för manipulation.

Data är ingen enkel sak. Det är inte ens en sak. Inte ens på det språkliga planet är data problemfritt, där ordet strängt taget enbart förekommer i en oböjlig pluralform. Data kan dessutom vara stora och små. Big data är på allas läppar, men hur stora ska de vara för att få räknas som ”big”? Eftersom storlek är en relationell term kommer rimligen gränserna att förskjutas. Än så länge – och kanske under lång tid framöver – räcker dataforskaren Kate Crawfords beskrivning långt: big data är data i ångestframkallande format. Om dataångestnivån kommer att öka eller minska över tid får vi väl se.

Läs mer... i Svd och förhandsgranskning i Google Books

Läs hela artikeln i Qvintensen Webbtidskrift