torsdag 10 september 2020

Folkräkningen i Finland bland de förmånligaste i världen

Statistikcentralen Finland

En orsak att införa registerbaserad folkräkning är att metoden ger kostnadsbesparingar. Folkräkningen i Finland är en av de förmånligaste i världen. Kostnaderna för folkräkningen i Finland 2010 uppskattas utgöra omkring 850 000 euro. Världens dyraste folkräkning görs i USA, där folkräkningen 2010 kostar nästan 15 miljarder dollar, dvs. över 10 miljarder euro. I Finland skulle folkräkningen på samma kostnadsnivå kosta 177 miljoner euro.

Kostnaderna för folkräkningen 2010 enligt UNECE:s enkät

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar