onsdag 2 december 2015

Dagens Samhälle Poll of polls

Från http://www.dagenssamhalle.se/dagens-samhaelle-poll-of-polls
Uppdaterad 1 december 2015 med data från SCB - vikt 28 %. Totalt antal intervjuade 17 971. 74 procent av rösterna härstammar från telefonintervjuer baserade på obundna slumpmässiga urval (OSU). 

Dagens Samhälle Poll of polls visar konsensusopinionen just nu i Sverige. Siffrorna utgör ett vägt genomsnitt av flera undersökningar. 

Dagens Samhälle Poll of polls är en löpande sammanvägning av de 7–9 senaste opinionsundersökningarna. De institut som tas med är Demoskop, Ipsos, Novus, SCB, Sentio (webbpanel), Sifo, Skop, Inizio (webbpanel) samt YouGov (webbpanel).

Mer info och fler diagram.....