onsdag 27 juni 2018

Presentation av Svenskarna och internet – valspecial 2018


https://youtu.be/39al-v3rlj8

Läs mer om rapporten på http://val2018.svenskarnaochinternet.se/ Vi bjöd in till en statistikspäckad lunchpresentation med efterföljande panelsamtal. Följ med på presentationen av ”Svenskarna och internet – valspecial 2018” – en rapport om svenskarnas syn på internet som arena för politik och demokrati.