måndag 7 september 2020

Interna mejlen avslöjar: Så styr Skolverket PISA-granskningen

Interna mejlen avslöjar: Så styr Skolverket PISA-granskningen

På uppdrag av regeringen utför OECD just nu en granskning av den senaste svenska PISA-studien, efter att Expressen avslöjat att en stor mängd utrikes födda elever felaktigt plockats bort från att skriva provet.

Expressen kan nu berätta att utbildningsminister Anna Ekström (S) gett Skolverket i uppdrag att förhandla ”innehåll, tidsram och kostnad” för granskningen – trots att ansvariga på verket konsekvent hävdat att inga fel gjorts.

En genomgång av hundratals mejl från Skolverket visar samtidigt hur myndigheten undanhåller och förvanskar avgörande fakta ur Expressens avslöjande i sina kontakter med OECD.

– En utredning av detta slag som så helt brister i oberoende är totalt värdelös för bedömning av frågan, säger Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för FN:s interngranskning och Riksrevisionsverket.

Läs mer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar