tisdag 8 september 2020

Svenska statistikfrämjandets Nyhetsbrev - En fullmatad höst väntar!

Nyhetsbrev september 2020
  • Ordföranden har ordet
  • Cramérsällskapet
  • Föreningen Medicinsk Statistik (FMS)
  • Industriell Statistik
  • Surveyföreningen
  • Digital årskonferens den 20/10
  • FENStatS information om Covid-19


Ordföranden har ordet
Hösten är i antågande, och med den fortsatta restriktioner till följd av Covid-19. Det ger dock oss som förening möjlighet att utveckla vår digitala närvaro, och vi har en hel del saker på gång:

Medlemsföreningarna kommunicerar: Vi jobbar ständigt på att förbättra kommunikationen, och därför har vi nu även gett utrymme till medlemsorganisationerna i vårt nyhetsbrev.

Webbsidan: Efter många år är det dags för en uppfräschning och utveckling av webbsidan. Detta kommer innebära enklare navigering och ökad funktionalitet för dig som medlem.

Digital årskonferens: På World Statistics Day (20/10) genomför vi en konferens med mycket spännande talare, mer om detta nedan.

Webinar: Vi gjorde två webinar strax före sommaren och fick mycket positiv respons, det kommer vi därför att fortsätta med. Mer info kommer i ett framtida nyhetsbrev.

FENStatS: Vi har genom den internationella samarbetsorganisationen FENStatS inte bara jobbat med certifiering av statistiker, utan även varit med och startat en arbetsgrupp för statistik om Covid-19. Läs mer nedan.

Utöver det diskuterar styrelsen ett flertal olika saker, bland annat en uppföljning av den ungdomskonferens som hölls förra året, hur vi ställer oss till annonsering av kurser och konferenser, samt hur kommunikationen ska ske inom föreningen genom våra olika kanaler (Facebook, LinkedIn, e-post, webbsida och Qvintensen).

Det är med andra ord en spännande höst fylld med aktiviteter som vi har framför oss. Vi hoppas att du hänger med!
Cramérsällskapet
Cramérsällskapet kommer att genomföra en digital konferens redan nu den 15/9, då med tema "Stochastic and statistical methods in insurance and finance".
Mer information finns här! 

Höstmötet är sedan fastställt till den 19-20 november i Lund. Planering är i full gång, och det finns planer för att kunna genomföra mötet såväl fysiskt som digitalt. Slutligt besked om hur höstmötet kommer att genomföras meddelas inom kort.
Föreningen Medicinsk Statistik (FMS)
FMS styrelse har genomfört styrelsemöte och har bland annat beslutat om följande:

Höstmöte: FMS styrelse meddelar att datumet för höstmötet nu är fastställt till den 13/11. Konferensen kommer att genomföras digitalt via Zoom mellan kl. 9:00-12:30 och ha Tema: COVID19.

FMS pris: FMS har beslutat att införa ett pris för bästa uppsats/artikel med biostatistisk inriktning. Priset kommer att delas ut årligen.

Ny LinkedIn-sida: FMS har skapat en LinkedIn-sida där föreningen kommer kunna kommunicera med sina medlemmar. Sidan är just nu under uppbyggnad.
Industriell Statistik
Vi, Föreningen industriell statistik, lägger på hemsidan då och då ut simuleringar som visar olika aspekter av att använda data.

Redan nu finns över 30 övningar och simuleringar. Kolla t.ex. på de tre senaste (sidans högra spalt längst ned) 'Kvalitetsförbättring', 'Simpsons Paradoxoch 'Variation hos proportioner'. Kanske kan exemplen inspirera dig och ge upphov till nya tankar och idéer i din verksamhet?

Alla simuleringar på hemsidan är baserade på erfarenheter från vår verksamhet i industrin och övrigt näringsliv. En simulering är ett aktivt sätt att förstå ett ämne och oftast en bättre start än ett antal formler.

Är det något du saknar? Vi skriver gärna fler program som kan hjälpa förståelsen eller som förenklar komplicerade resonemang. Är det något som du grunnat på? Hör av dig, men glöm heller inte att kolla på våra övriga simuleringar. Kanske där finns en pärla för just dig...
Surveyföreningen
Surveyföreningen jobbar kontinuerligt med att uppdatera sin ordlista. Under sommaren lades ordet "Standardvägning" till, som exempelvis är användbart vid mätningar av Covid-19 mellan olika länder. Föreningen lägger vanligtvis till 3-5 ord per år, så håll koll på när nya ord läggs till.
Du hittar hela ordlistan här!

Styrelsen jobbar även för att få till en eller ett par webinar nu under hösten. Än så länge är inget spikat, men mer information kommer inom kort.
Digital årskonferens den 20/10
Då årsmöteskonferensen ställdes in, och det inte är bedömt säkert att genomföra någon fysisk konferens under hösten, har styrelsen beslutat att genomföra en digital årskonferens på World Statistics Day den 20/10.
Temat kommer att vara Statistik och Framtid!

Dagen kommer att inledas av SCBs generaldirektör Joakim Stymne, och därefter kommer vi sedan att få lyssna till flera spännande föreläsningar. Bland annat kommer Årets statistikfrämjare Anders Nordgaard att hålla den föreläsning som egentligen var tänkt till årsmötet i samband med att han förärades priset.

Konferensen kommer att genomföras via Zoom, och mer information kommer inom kort.

Se till att boka in den 20/10 redan nu, det här är en konferens som du inte vill missa!
FENStatS information om Covid-19
FENStatS har satt samman en arbetsgrupp för statistik kring Covid-19. Som en av gruppens första initiativ sattes en webbsida upp för att kunna informera om vad som sker, samt vilka initiativ som FENStatS uppmärksammar.

Du hittar sidan här!
Svenska Statistikfrämjandet
         
sekrfram@gmail.com     www.statistikframjandet.se  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar